جدید
هاتی نودل با طعم مرغ

هاتی نودل با طعم مرغ

وزن: 77 گرمی
جدید
پرک سوخاری پودر سوخاری

پرک سوخاری پودر سوخاری

جدید
پرک  و پودر سوخاری فلفلی

پرک و پودر سوخاری فلفلی

هاتی نودل با طعم گوشت

هاتی نودل با طعم گوشت

وزن: 77 گرمی
هاتی نودل با طعم سبزیجات

هاتی نودل با طعم سبزیجات

وزن: 77 گرمی
هاتی نودل با طعم کاری

هاتی نودل با طعم کاری

وزن: 77 گرمی
هاتی نودل با طعم گوجه فرنگی

هاتی نودل با طعم گوجه فرنگی

پودر سس سفید

پودر سس سفید

پودر کوفته

پودر کوفته

جو دو سر پرک هاتی کارا

جو دو سر پرک هاتی کارا

وزن: 200 گرمی
جو دو سر پرک فوری هاتی کارا

جو دو سر پرک فوری هاتی کارا

وزن: 200 گرمی
سوپ جو نیمه آماده هاتی کارا

سوپ جو نیمه آماده هاتی کارا

وزن: ۷۰ گرمی
سوپ سبزیجات نیمه آماده

سوپ سبزیجات نیمه آماده

وزن: ۷۰ گرمی
سوپ قارچ نیمه آماده

سوپ قارچ نیمه آماده

وزن: ۵۵ گرمی
سوپ ماست آذری

سوپ ماست آذری

وزن: ۷۰ گرمی
سوپ مرغ و ورمیشل نیمه آماده

سوپ مرغ و ورمیشل نیمه آماده

وزن: ۷۰ گرمی
جو پوست کنده هاتی کارا

جو پوست کنده هاتی کارا

وزن: 200 گرمی