شماره تماس: ۰۳۵۳۸۲۶۰۷۷۵

دانه فلفل سیاه گلستان

0.0 (براساس0 رای)

دان فلفل سیاه گلستان میوه‌های خشک شده تیره رنگ گیاه فلفل است. گیاه فلفل بومی جنوب هند است. طبع فلفل گرم و خشک است. دانه فلفل سیاه گلستان مقوی معده است. فلفل سیاه گلستان همچنین مقوی حافظه و اعصاب و مسکن دردهای عصبی است.

13,700 تومان

وزن

محصولات مرتبط