بی بی عطار

خاکشیر

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: درمان در طب سنتی

ترکیبات اصلی: خاکشیر

 

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد
جدید

شاهدانه

مریم گلی

بارهنگ

بذر تخم کتان

جدید

گزنه

اسفرزه

جدید

بنفشه

پرسیاوشان

تخم خرفه

جهت خرید ادویه و خرید خشکبار به فروشگاه بی بی عطار مراجعه کنید.