بی بی عطار
جدید

بادرنجبویه

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: درمان‌های طب سنتی

ترکیبات اصلی: بادرنجبویه

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

گالری محصول

برگ سنا

سیاه دانه

گل محمدی

کندر خوراکی

خارخاسک

اسفرزه

بابونه

بارهنگ

مریم گلی

گل خواصی