بی بی عطار
جدید

بادرنجبویه

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: درمان‌های طب سنتی

ترکیبات اصلی: بادرنجبویه

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

بالنگو

جدید

زنیان

کندر دودی

گل خواصی

جدید

سه پستان

اسفرزه

چهار تخمه

بارهنگ

جدید

بنفشه

خارخاسک