بی بی عطار

گل گاو زبان

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: دمنوش

ترکیبات اصلی: گل‌ گاو زبان

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد
جدید

گل ختمی

بابونه

جدید

بومادران

مریم گلی

جدید

بنفشه

کندر دودی

اسفرزه

جدید

سه پستان

تخم خرفه

گل خواصی

جهت خرید ادویه و خرید داروهای گیاهی به فروشگاه بی بی عطار مراجعه کنید.