بی بی عطار

چهار گل - ترکیب سرماخوردگی

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: دمنوش

ترکیبات اصلی: چهارگل

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

دانه خشخاش

بابونه

بذر تخم کتان

گل گاو زبان

سیاه دانه

جدید

زنیان

جدید

گزنه

بارهنگ

اسطوخودوس

جهت خرید ادویه و خرید داروهای گیاهی به فروشگاه بی بی عطار مراجعه کنید.