بی بی عطار

چهار گل - ترکیب سرماخوردگی

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: دمنوش

ترکیبات اصلی: چهارگل

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

گالری محصول

مریم گلی

سیاه دانه

جدید

سه پستان

بذر تخم کتان

جدید

زنیان

کندر خوراکی

خارخاسک

گل محمدی

گل گاو زبان

زوفا

جهت خرید ادویه و خرید داروهای گیاهی به فروشگاه بی بی عطار مراجعه کنید.