شماره تماس: ۰۳۵۳۸۲۶۰۷۷۵

دمنوش سیب و به

0.0 (براساس0 رای)

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: دمنوش

ترکیبات اصلی:  سیب و به خشک

7,000 تومان

وزن

محصولات مرتبط