بی بی عطار
ویژه

لیمو عمانی توپی (ببری)

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

میخک

پودر سیر

پودر فلفل سیاه

پاپریکا

پودر زیره سبز

گلپر گلستان

جوز هندی

زردچوبه

فلفل پول بیبر