بی بی عطار

اسفرزه

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: طب سنتی

ترکیبات اصلی:اسفرزه

 

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد
جدید

بومادران

چهار تخمه

گل گاو زبان

دانه خشخاش

گل محمدی

اسپند

کندر خوراکی

تخم خرفه

پرسیاوشان

بابونه

جهت خرید ادویه و خرید خشکبار به فروشگاه بی بی عطار مراجعه کنید.

معصومه پهلوانی

9 ماه قبل

اسفرزه ارسالی خیلی تمیز و عالیه بسته بندی زیبا و منظم است. از زحمات شما ممنونم.

پاسخ