بی بی عطار
جدید

تخم ریحان

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: درمان‌های طب سنتی

ترکیبات اصلی: تخم ریحان

 

 

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

گالری محصول

اسپند

برگ سنا

خارخاسک

خاکشیر

جدید

شاهدانه

جدید

زنیان

بالنگو