شماره تماس: ۰۳۵۳۸۲۶۰۷۷۵

شاهدانه

0.0 (براساس0 رای)

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: دانه خوراکی و تقویتی

4,500 تومان

وزن