بی بی عطار

برگ سنا

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: دمنوش

ترکیبات اصلی: برگ سنا

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

گل محمدی

جدید

بنفشه

جدید

زنیان

جدید

شاهدانه

جدید

گل ختمی

کندر خوراکی

بذر تخم کتان

جدید

تخم ریحان

چهار تخمه

اسطوخودوس

جهت خرید ادویه و خرید داروهای گیاهی به فروشگاه بی بی عطار مراجعه کنید.