بی بی عطار

پرسیاوشان

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: دمنوش

ترکیبات اصلی: پرسیاوشان

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

اسپند

گل محمدی

جدید

سه پستان

بابونه

جدید

ناخونک

گل خواصی

گل گاو زبان

خاکشیر

تخم خرفه

جهت خرید ادویه و خرید داروهای گیاهی به فروشگاه بی بی عطار مراجعه کنید.